Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: 14/05/2024

Chính Sách Bảo Mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn khi sử dụng Dịch vụ và thông báo cho Bạn về quyền riêng tư của mình cũng như cách pháp luật bảo vệ Bạn.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật này. Chính Sách Bảo Mật này được tạo ra với sự trợ giúp của Trình Tạo Chính Sách Bảo Mật.

Diễn Giải và Định Nghĩa

Diễn giải

Các từ viết hoa chữ cái đầu có nghĩa được định nghĩa trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của Chính Sách Bảo Mật này:

 • Tài Khoản: có nghĩa là tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị Liên kết: có nghĩa là một đơn vị kiểm soát, bị kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu 50% hoặc hơn các cổ phần, quyền lợi vốn hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu để bầu Ban Giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.
 • Công Ty: (được gọi là “Công Ty”, “Chúng tôi”, “Của Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến 789Club, 36 Đường số 46, Khu phố 6, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71300, Việt Nam.
 • Cookies: là những tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của Bạn bởi một trang web, chứa đựng chi tiết về lịch sử duyệt web của Bạn trên trang web đó cùng với nhiều mục đích sử dụng khác.
 • Quốc gia: đề cập đến Việt Nam
 • Thiết bị: có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như một máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dữ liệu Cá nhân: là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể xác định.
 • Dịch vụ: đề cập đến Trang web.
 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công Ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công Ty tuyển dụng để tạo điều kiện cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công Ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công Ty trong việc phân tích cách sử dụng Dịch vụ.
 • Dữ liệu Sử dụng: đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời gian truy cập một trang).
 • Trang web: đề cập đến 789Club, có thể truy cập từ https://789clubsite.com/
 • Bạn: có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác mà cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt, tùy theo trường hợp.

Thu Thập và Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Các Loại Dữ Liệu Thu Thập

Dữ Liệu Cá Nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin có thể nhận dạng cá nhân để có thể liên lạc hoặc xác định Bạn. Thông tin có thể nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ liệu Sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu Sử dụng có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Giao thức Internet (ví dụ: địa chỉ IP) của Thiết bị của Bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày Bạn truy cập, thời gian lưu lại trên các trang đó, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động, Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin tự động, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID thiết bị di động duy nhất của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, hệ điều hành di động của Bạn, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, các định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua một thiết bị di động.

Công Nghệ Theo Dõi và Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookies và công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của Chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Công nghệ theo dõi được sử dụng bao gồm bộ phát tín hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của Chúng tôi. Các công nghệ mà Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

Cookies hoặc Cookies của Trình duyệt. Một cookie là một tệp nhỏ được đặt trên Thiết bị của Bạn. Bạn có thể chỉ thị cho trình duyệt từ chối tất cả Cookies hoặc báo hiệu khi một Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu Bạn không chấp nhận Cookies, Bạn có thể sẽ không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi Bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookies.

Web Beacon. Một số phần nhất định của Dịch vụ và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là web beacon (cũng được gọi là clear gifs, pixel tags và single-pixel gifs) cho phép Công Ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập những trang đó hoặc mở email và cho các thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookies có thể là Cookies “Lưu trữ” hoặc Cookies “Phiên”. Cookies Lưu trữ vẫn tồn tại trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn đi offline, trong khi Cookies Phiên sẽ bị xóa ngay lập tức khi Bạn đóng trình duyệt web của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookies trên bài viết trang web TermsFeed.

Chúng tôi sử dụng cả Cookies Phiên và Cookies Lưu trữ cho các mục đích được nêu bên dưới:

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn

Công Ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm giám sát việc sử dụng Dịch vụ.

Quản lý Tài khoản của Bạn: quản lý việc đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng của Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.

Để thực hiện hợp đồng: phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua hàng cho các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.

Liên hệ với Bạn: Liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, như thông báo đẩy của ứng dụng di động liên quan đến các bản cập nhật hoặc giao tiếp thông tin liên quan đến các chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ đã được hợp đồng, bao gồm cả cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý để triển khai.

Cung cấp cho Bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như những gì Bạn đã mua hoặc yêu cầu trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.

Quản lý yêu cầu của Bạn: Giải quyết và quản lý các yêu cầu của Bạn gửi đến Chúng tôi.

Cho các mục đích kiểm toán: Chúng tôi có thể dùng thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và chính sách và quy trình tuân thủ.

Đối với các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đánh giá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc sử dụng thông tin đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý tình huống gây thiệt hại cho chính chúng tôi, bạn hoặc bất kỳ bên nào khác.

Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Chúng tôi không cho thuê hoặc bán Dữ liệu Cá nhân của Bạn như đã được định nghĩa trong Chính sách Quyền riêng tư này với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau đây:

Bảo mật Dữ liệu của Bạn

Việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân của Bạn phù hợp với luật pháp hiện hành. Các biện pháp bảo mật bao gồm:

Mã hóa truyền dữ liệu

Kiểm soát truy cập bằng mật khẩu

Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu vật lý và điện tử
Mặc dù chúng tôi đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thích hợp đang được thực hiện để bảo vệ thông tin của bạn, tuy nhiên, quy trình truyền dữ liệu qua Internet không bao giờ hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của Dữ liệu Cá nhân của Bạn được truyền tới Dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ sự truyền dữ liệu nào sẽ luôn có một số rủi ro và bạn đồng ý gánh chịu rủi ro đó.

Liên kết Trang web Bên ngoài

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà không thuộc quyền điều hành hay chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu Bạn truy cập tới một liên kết bên thứ ba, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về dữ liệu được truyền tới và thu thập từ liên kết đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chính sách bảo mật được đăng trên các trang web và dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn truy cập. Chính sách Bảo mật này không điều chỉnh gì về các thực tiễn thu thập và sử dụng dữ liệu của các công ty hoặc tổ chức khác.

Thời lượng lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Chúng tôi chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập, trừ khi thời gian lưu giữ lâu hơn được pháp luật yêu cầu hoặc được phép theo luật hiện hành. Dữ liệu Cá nhân của Bạn chỉ được lưu giữ và xử lý trong thời gian cần thiết tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp lệ.

Chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn

Các hoạt động của chúng tôi có thể liên quan đến việc truyền Dữ liệu Cá nhân của Bạn qua biên giới quốc gia, bao gồm đến các quốc gia khác không có luật bảo vệ dữ liệu được coi là tương đương với luật của quốc gia mà Bạn cư trú.

Quyền Riêng Tư của Trẻ Vị Thành Niên

Dịch vụ của chúng tôi không nhắm mục đích thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ người nào dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không được gửi bất kỳ thông tin gì cho Chúng tôi, bao gồm Dữ liệu Cá nhân.

Quyền Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này vào bất cứ lúc nào và từng lúc. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách đăng Chính Sách Quyền Riêng Tư mới trên Dịch Vụ này. Chính sách mới sẽ có hiệu lực đối với bạn và Dữ liệu Cá Nhân của bạn sau thời gian hợp lý sẽ được quy định tại thời điểm đăng chính sách mới.

Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét Chính Sách Quyền Riêng Tư này cho bất kỳ thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này sẽ được hiểu là việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Quản Lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn

Theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền:

 • Yêu cầu truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi sửa đổi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân không chính xác hoặc
 • không đầy đủ.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa hoặc hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
 • Phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
 • Yêu cầu chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
 • Để thực hiện bất kỳ yêu cầu nào nêu trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp.

Chỉ với một số ngoại lệ nhất định, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu hợp lý về truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn trong thời gian hợp lý, miễn là không vi phạm nghĩa vụ pháp lý hoặc hợp đồng của chúng tôi và không can thiệp vào các quyền lợi hợp pháp của người khác.

Ngoài ra, nếu bạn là người tiêu dùng cư trú tại Liên minh Châu Âu (EU), bạn có thể liên quan đến quyền không bị đánh giá từ quyết định tự động hóa. Vui lòng ghi chú rằng điều này không áp dụng trong trường hợp quyết định tự động hóa là cần thiết cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi.