Điều khoản sử dụng dịch vụ

Chào mừng đến với 789Club – Nhà cái giải trí hàng đầu!

Các điều khoản và điều kiện này quy định các nguyên tắc và quy định sử dụng Trang web của 789Club, được đặt tại https://789clubsite.com/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi mặc định rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Bạn có quyền không tiếp tục truy cập 789Club nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ở trang này.

Thuật ngữ áp dụng

Những thuật ngữ sau đây sẽ được áp dụng cho trong các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố Bảo mật và Thông báo Miễn trừ Trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận khác: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và tuân thủ các điều khoản, điều kiện của 789Club. “789 Club”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” đề cập đến cả Khách hàng và Công ty.

Tất cả các thuật ngữ đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận là cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ Khách hàng theo cách thức thích hợp nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ được nêu của 789Club, phù hợp và tuân thủ luật pháp hiện hành của Việt Nam.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies trên hệ thống của mình. Bằng cách truy cập 789Clubsite.com, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để lấy thông tin người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định, giúp thuận tiện hơn cho người truy cập. Một số đối tác quảng cáo/liên kết của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, 789Club và/hoặc các bên cấp phép sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên 789Club. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn được phép truy cập từ 789Club cho mục đích cá nhân tuân theo các hạn chế được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Công bố lại tài liệu từ 789Club
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ 789Club
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ 789Club
 • Phân phối lại nội dung từ 789Club

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay từ bây giờ.

Một số khu vực trên trang web cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến, thông tin. 789Club không lọc, biên tập, đăng hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của 789Club, các đại lý và/hoặc đối tác liên kết.

Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, 789Club sẽ không chịu trách nhiệm đối với các Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh và/hoặc bị gây ra do việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc xuất hiện của các Bình luận trên trang web này.

789Club bảo lưu quyền theo dõi tất cả các Bình luận và xóa bất kỳ Bình luận nào được coi là không phù hợp, xúc phạm hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam đoan và đại diện rằng:

 • Bạn có quyền đăng Bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm việc đó;
 • Bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Bình luận không chứa bất kỳ tài liệu đả kích, phỉ báng, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp khác xâm phạm quyền riêng tư;
 • Bình luận sẽ không được sử dụng để xúi giục hoặc quảng bá kinh doanh hoặc hoạt động thương mại hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
 • Bạn theo đây cấp cho 789Club giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, biên tập và cho phép những người khác sử dụng, sao chép và biên tập bất kỳ Bình luận nào của bạn dưới bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan nhà nước;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức báo chí;
 • Nhà phân phối danh mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách

Iframe

Theo quy định về trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, bạn không được phép tạo các khung liên kết (iframe) xung quanh các trang web của chúng tôi mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước đó, vì điều này sẽ làm thay đổi cách trình bày và giao diện của trang web.

Nội dung liên quan

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với nội dung xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo lưu quyền cho chúng tôi trước mọi khiếu nại phát sinh từ trang web của bạn. Không liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể bị coi là phỉ báng, khiếm nhã, phạm tội hoặc xâm phạm, vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba.

Quy định bảo lưu quyền

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn gỡ bỏ tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận gỡ bỏ ngay lập tức tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này cũng như chính sách liên kết vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng việc tiếp tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi và tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xoá liên kết từ Website của 789Club

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi mà bạn cảm thấy khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có quyền liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu gỡ bỏ liên kết nhưng không bắt buộc phải làm theo hoặc phải trả lời trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam kết về tính toàn vẹn hoặc chính xác của nó; cũng như không cam kết đảm bảo rằng trang web sẽ luôn khả dụng hoặc duy trì nội dung cập nhật.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ mọi cam đoan, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố miễn trừ này sẽ:

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hay của bạn về tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hay của bạn về gian lận hoặc lừa dối;
 • Giới hạn bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hay của bạn theo cách không được pháp luật hiện hành cho phép; hoặc
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hay của bạn mà có thể không được loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và cấm trách nhiệm được đặt ra trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố miễn trừ này: (a) phải tuân theo đoạn trên; và (b) điều chỉnh tất cả các trách nhiệm phát sinh theo tuyên bố miễn trừ, bao gồm trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, vi phạm và vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Miễn là trang web 789clubsite.com và các thông tin, dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.